Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi)”; nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Báo cáo trước hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin sâu về những nội dung quan trọng, điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4-2024.

Theo đó, Luật Đất đai sửa đổi đã thể chế các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giải quyết các vướng mắc, bất cập chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013. Hiện nay, Chính phủ đang tập trung để hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, bảo đảm sau khi luật có hiệu lực thi hành thì hệ thống pháp luật đất đai đã bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Với một hệ thống pháp luật đất đai được hoàn thiện sẽ góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền theo thông tin và đề cương tài liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về Luật Đất đai sửa đổi.

Về những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tư tưởng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua; tuyên truyền Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV…

Tin, ảnh: VŨ DUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.