Đại tá Lê Xuân Phương, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại diện Phòng Chính trị, Binh đoàn 15; cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710, các cặp hộ gia đình gắn kết và đông đảo công nhân, người lao động của đơn vị, nhân dân địa phương.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Xuân Phương phát biểu. 

Tại lễ ký kết các bên đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung phối hợp hoạt động trong thời gian tới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các nội quy, quy ước, hương ước của làng.

Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Trong đó, Đội sản xuất số 4, Đội sản xuất số 7 sẽ huy động nguồn lực giúp các làng xây dựng, củng cố, nâng cấp các công trình nông thôn mới phù hợp với khả năng của đơn vị; hướng dẫn nhân dân quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện đời sống...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và xã Ia Piơr ký xác nhận cam kết giữa đơn vị với địa phương.

Các bên cũng sẽ phối hợp, giúp đỡ nhau củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ tài sản, sản phẩm của đơn vị. Thực hiện công tác chính sách, chăm lo nâng cao đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Buổi lễ cũng chứng kiến hai cặp hộ gia đình công nhân cũ gắn kết với công nhân mới người dân tộc thiểu số; nâng tổng số cặp hộ gắn kết của đơn vị lên 37 cặp.

Ông Kpă Beo, ở làng Sâm vui mừng khi làng Sâm được kết nghĩa với Đội sản xuất số 7. Theo ông Kpă Beo, đây là sự kiện đồng bào làng Sâm mong chờ từ lâu. “Mặc dù từ trước đến nay, Đội sản xuất số 7 vẫn luôn đoàn kết, hỗ trợ đồng bào làng Sâm nhưng thông qua kết nghĩa sẽ có nội dung, chương trình hoạt động cụ thể hơn. Và hơn thế nữa là làm sâu sắc mối quan hệ giữa bộ đội với nhân dân”, ông Kpă Beo khẳng định.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 tặng quà cho hộ gắn kết. 

Đại tá Lê Xuân Phương, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 vui mừng vì các đội sản xuất của Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 kết nghĩa với 3 làng của xã Ia Piơr, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; Công ty gắn với huyện, xã; Đội sản xuất gắn với thôn, làng” của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15.

Đồng chí Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 yêu cầu đơn vị tổ chức hoạt động kết nghĩa phải thực chất, hiệu quả. Muốn vậy, các bên phải xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ, rõ việc, rõ nguồn lực và thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Qua đó, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đại tá Lê Xuân Phương cũng căn dặn các cặp hộ gắn kết phải đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt. Xem đây là điều kiện, cơ hội để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Tin, ảnh: ĐẶNG DUẨN