Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 25 điều, nhằm bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm công khai quy tắc đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân giám sát; là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức tu dưỡng, rèn luyện bản thân; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác...

Về sự cần thiết ban hành văn bản này, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã phối hợp với các Bộ và địa phương thực hiện đánh giá thực trạng việc thực hiện các nội dung về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện đạo đức công vụ vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Tại một số Bộ, địa phương, công tác thông tin, tuyên truyền về đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chưa thường xuyên; hình thức tuyên truyền chưa thật sự đa dạng, phong phú, thiết thực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức chưa sâu sát, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn bộc lộ sự yếu kém trong giao tiếp, ứng xử với với người dân, tổ chức và đồng nghiệp, vẫn còn những hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật gây ảnh hưởng đến uy tín của Bộ, địa phương và hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức...

Chính vì vậy, việc ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ là cần thiết. Tại Dự thảo Nghị định mới này, có một số nội dung nổi bật như quy định rõ việc sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức cần chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc; không đến muộn hoặc về sớm không có lý do chính đáng; không tự ý nghỉ việc không phép, nghỉ trong giờ làm việc; khi cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ vì lý do đột xuất phải xin phép và được sự đồng ý của lãnh đạo trực tiếp. Không làm việc riêng và tham gia các hoạt động khác không liên quan đến công việc trong giờ làm việc. Không chơi các trò chơi, sử dụng các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc, không tụ tập ăn, uống đông người trong giờ làm việc; không quảng cáo thương mại, bán hàng, tiếp thị bán hàng tại nơi làm việc.

Bộ Quy tắc đạo đức công vụ cũng quy định rõ chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân; giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp; giao tiếp, ứng xử với cấp trên; giao tiếp, ứng xử với cấp dưới; giao tiếp, ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài và khi đi học tập, làm việc ở nước ngoài; giao tiếp, ứng xử với cơ quan thông tấn, báo chí; ứng xử trong gia đình; ứng xử nơi cư trú; ứng xử nơi công cộng; ứng xử, giao tiếp qua điện thoại.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức gồm: Tính chính trực, sự liêm chính (cán bộ, công chức, viên chức thiết lập sự tin tưởng, độ tin cậy cho tổ chức, công dân trong quá trình làm việc; tuân thủ pháp luật và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện công việc chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức phải trung thực, trách nhiệm, thẳng thắn, không bao che các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức); tính khách quan, công bằng, bình đẳng (cán bộ, công chức, viên chức phải vô tư, khách quan; căn cứ vào quy định pháp luật để giải quyết công việc cho công dân và tổ chức; không thiên vị nhằm bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong quá trình giải quyết công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện các hành vi bất bình đẳng, phân biệt đối xử dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ học vấn, nghề nghiệp, địa vị xã hội, thành phần kinh tế của cá nhân, tổ chức dưới mọi hình thức); sự đúng mực, tính thận trọng (khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải hành xử nghiêm túc, đúng mực, lịch thiệp, không được có lời nói, cử chỉ, hành động, trang phục phản cảm. Cán bộ, công chức, viên chức phải hành động thận trọng, phù hợp với quy định chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và quy định pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức không thu thập, sử dụng, phát tán thông tin của tổ chức, cá nhân trái quy định của pháp luật; không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật Nhà nước dưới mọi hình thức); sự tận tụy và kịp thời (cán bộ, công chức, viên chức phải tận tụy với công việc, cống hiến hết mình trong thực hiện nhiệm vụ nhằm giải quyết nhanh nhất công việc được giao; không được tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công. Cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặc tự ý kéo dài thời gian giải quyết công việc mà không có lý do chính đáng); tính bảo mật và giữ gìn hình ảnh tổ chức, cá nhân, năng lực và sự chuyên cần...

HẢI YẾN