Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phó chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tư pháp; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo UBND TP Hà Nội; lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: VGP

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng liên ngành phải có nhận xét, kiến nghị rõ ràng theo đúng quy định tại Mẫu số 02, Phụ lục II Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, bảo đảm yêu cầu tiến độ. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

ĐIỆP HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.