Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo về chuẩn bị cho một số chính sách của Luật Bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hoàn thiện và trình một số chính sách sẽ có hiệu lực từ năm 2025 như: Quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; lộ trình lắp đặt hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục...

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt thực hiện triển khai các nhiệm vụ trên. Do vẫn có nhiều nội dung liên quan đến liên ngành, liên tỉnh nên các đơn vị của Bộ cũng đang phối hợp với các bộ: Tài chính, Y tế, Xây dựng; các địa phương để hoàn thành các nhóm công việc được giao.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại cuộc họp. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát tất cả các loại giấy phép, thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường. Đồng thời kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về giấy phép, thủ tục hành chính theo hướng phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân...

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2297/VPCP-NN ngày 8-4-2024, đảm bảo phân cấp, phân quyền tối đa, triệt để, cắt giảm thủ tục hành chính.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Bộ trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cấp phép, thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các cấp, nhất là thủ tục về đánh giá tác động môi trường, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo định của pháp luật.

Bộ trưởng nhấn mạnh các đơn vị cần chú trọng công tác tham mưu, xây dựng các cơ chế chính sách, kiểm tra giám sát nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành, không lấy việc cắt giảm thủ tục hành chính làm thành tích bởi đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Tin, ảnh: KHƯƠNG TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.