Báo cáo tại cuộc họp, Phó vụ trưởng Vụ Đất đai Lê Văn Bình cho biết, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, Vụ đã hoàn thiện Dự thảo kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Dự thảo kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Đồng thời kịp thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai; tổ chức rà soát các văn bản có liên quan đến đất đai để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ; tuyên truyền, tập huấn phổ biến Luật Đất đai, đặc biệt là các quy định mới nhằm sớm đưa các quy định của pháp luật đất đai vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với Dự thảo kế hoạch và tập trung thảo luận về các nội dung trọng tâm đề ra của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, tập trung vào việc phân công cụ thể trách nhiệm của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt cần có mốc thời gian thực hiện để việc tổ chức triển khai, giám sát hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Vụ Đất đai trong việc xây dựng Dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng yêu cầu Vụ Đất đai khẩn trương rà soát tiếp thu các ý kiến đại biểu để hoàn thiện Dự thảo kế hoạch để sớm trình Bộ trưởng ban hành, trong đó cần nêu cụ thể các nhiệm vụ để bảo đảm rõ người, rõ việc và rõ thời gian thực hiện.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng yêu cầu Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án tuyên truyền Luật Đất đai 2024 trên cơ sở rõ ràng nội dung, phương pháp tuyên truyền và kinh phí để tổ chức thực hiện. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị trong lĩnh vực đất đai bám sát thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2024 qua việc xây dựng tài liệu tuyên truyền, tổ chức đi tập huấn tới các địa phương để sớm đưa Luật vào cuộc sống.

Tin, ảnh: THÚY NHI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.