Mục đích của hội thảo nhằm tăng cường trao đổi thông tin, tiếp thu những bài học kinh nghiệm và ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Luật đất đai 2013 của các cán bộ hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật đất đai, các chuyên gia nghiên cứu về đất đai.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV nhấn mạnh: Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29-11-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014. Sau hơn 8 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai từ năm 2013, việc tổ chức quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng. Các quy định của Luật Đất đai năm 2013 tạo hành lang pháp lý khá đồng bộ, chặt chẽ cho việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai đã góp phần quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước như phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng đáng kể cho nguồn thu ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, các quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước như: Khuyến khích tập trung và tích tụ đất nông nghiệp; thực hiện chính sách giá đất nông nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp từng bước được xác định theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; thực hiện tốt chính sách thu hồi đất và đền bù đất nông nghiệp…

leftcenterrightdel

 Quang cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chính sách đất đai trong nông nghiệp và góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)”.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thì Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ rõ nhiều bất cập, tồn tại nhiều hạn chế liên quan đến vấn đề giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Điều này gây ra nhiều khiếu nại, khiếu kiện và từng nơi, từng lúc gây ra những bất ổn về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất, nhà đầu tư cũng như gây lúng túng cho cơ quan Nhà nước trong việc thực thi chính sách pháp luật về đất đai…

leftcenterrightdel
Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Hiền, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ tham luận tại Hội thảo. 

Tại hội thảo các đại biểu đã đi sâu thảo luận các chủ đề như: Tập trung, tích tụ đất nông nghiệp; bồi thường, xác định giá đất, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết 18). Theo các đại biểu, Nghị quyết 18 đã xác định cơ bản thực trạng, nguyên nhân trọng tâm về những bất cập trong công tác thu hồi đất và chỉ rõ những điều cần khắc phục. Các tham luận đã chỉ ra nhiều bất cập, tồn tại trong Luật Đất đai năm 2013 và các chính sách về đất đai hiện hành dẫn đến khó khăn trong trong quá trình tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất…

Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đề xuất góp ý sửa đổi những bất cập, tồn tại của Luật Đất đai năm 2013 nhằm hướng tới việc xây dựng Luật Đất đai mới với kỳ vọng giải quyết được tất cả những vấn đề còn đang khúc mắc, tồn đọng, làm cho chính sách đất đai ở Việt Nam trở nên minh bạch, thông thoáng hơn, tăng cường kiểm soát quyền lực Nhà nước đối với đất đai để đẩy lùi tham nhũng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và các thành phần trong xã hội…

Tin, ảnh: THÚY AN