Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Cùng dự có đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho rằng, hội nghị là dịp để công tác dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Trung ương của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp trong Đảng bộ Khối và toàn quốc rút ra những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác dư luận xã hội trong bối cảnh mới hiện nay; phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục. Đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm tham mưu và thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội năm 2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội báo cáo những kết quả nổi bật về công tác dư luận xã hội năm 2022.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày đã khái quát những kết quả nổi bật về công tác dư luận xã hội năm 2022. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Đã coi trọng nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội. Cùng với đó thực hiện có hiệu quả các cuộc thăm dò dư luận xã hội, phục vụ thiết thực nhiệm vụ tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, công tác dư luận xã hội là công việc khó, phức tạp, đòi hỏi không chỉ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm công tác, sự nhạy bén, nhạy cảm chính trị. Do đó, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, công tác dư luận xã hội phải bám sát thực tiễn cuộc sống, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; tham gia tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống âm mưu, quan điểm sai trái, thù địch. Công tác dư luận xã hội phải đặc biệt coi trọng yêu cầu về mặt khoa học, nhất là tính chính xác, khách quan, toàn diện; chú trọng ứng dụng công nghệ trong nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

leftcenterrightdel
 Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2022.

Bên cạnh đó, trong thời gian 2 ngày hội nghị cũng tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo trên toàn quốc với 2 chuyên đề: “Công tác dư luận xã hội trong tình hình mới” và “Các phương pháp nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo của Đảng”.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen tặng 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2022.

Tin, ảnh: DUY HIỂN