leftcenterrightdel
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. 

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ trong đơn vị phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc bền vững thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua đó quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, thống nhất trong tổ chức phụ nữ toàn học viện Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022 sát với thực tiễn và phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng, Giám đốc chương trình Nghệ thuật, Trung tâm nghiên cứu văn hóa quốc tế, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu chuyên đề nhân Ngày gia đình Việt Nam. 

 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Phó chính ủy học viện tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ. 

Bên cạnh đó, cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội; kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong sản xuất, chế biến và tiêu dùng rau thịt an toàn gắn với các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho cán bộ, hội viện phụ nữ trong đơn vị.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY