leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: dangcongsan.vn 

CTXH trong lĩnh vực tư pháp về bản chất là các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người vi phạm pháp luật, người bị hại, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế... sớm được tiếp cận với hệ thống tư pháp công bằng, minh bạch, bình đẳng, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Theo thống kê chưa đầy đủ, số người cần tiếp cận, sử dụng các dịch vụ CTXH lớn, chiếm khoảng 28% dân số. Vì vậy, hội thảo hướng đến đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp về CTXH; nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên CTXH các tỉnh, thành phố; tuyên truyền nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về CTXH...

NGUYỄN MINH