Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được cập nhật, trong số các nhà khoa học Việt Nam cơ hữu đang công tác thường xuyên trong nước, có 2 nhà khoa học góp mặt trong nhóm 10.000 nhà khoa học thế giới và 34 nhà khoa học trong nhóm 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022.

Tác giả đã dùng cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến ngày 1-9-2022 trong hơn 7 triệu nhà khoa học và lọc ra nhóm 100.000 người có ảnh hưởng nhất.

leftcenterrightdel
 Hai nhà khoa học xếp hạng cao trong nhóm 10.000 thế giới là GS, TS khoa học Nguyễn Đình Đức và PGS, TS Lê Hoàng Sơn, đều từ Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Như những năm trước, nghiên cứu không có sự thay đổi trong công cụ đo lường và đánh giá khi nhóm nghiên cứu cập nhật cơ sở dữ liệu của hơn 100.000 nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất (từ nguồn dữ liệu của Scopus) và xếp hạng của họ dựa vào các tiêu chí quan trọng.

Đó là chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên - first author và tác giả liên hệ - corresponding author) và tác giả cuối cùng - last author.

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành). Hai nhà khoa học xếp hạng cao trong nhóm 10.000 thế giới là GS, TS khoa học Nguyễn Đình Đức và PGS, TS Lê Hoàng Sơn, đều từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, PGS, TS Lê Hoàng Sơn xếp hạng 5.817 và vị trí 222 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. GS, TS khoa học Nguyễn Đình Đức, xếp hạng 7.455 và vị trí 94 thế giới trong lĩnh vực Engineering.

Như vậy, 4 năm liên tiếp (từ 2019 đến nay), GS Nguyễn Đình Đức và PGS Lê Hoàng Sơn góp mặt trong nhóm 10.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới.

Đặc biệt, năm nay có 6 nhà khoa học Việt Nam cơ hữu trong nước được xướng tên trong bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học được xếp hạng ảnh hưởng thế giới theo thành tựu trọn đời. Đó là GS Nguyễn Minh Thọ - Viện Khoa học Tính toán và Công nghệ; GS Nguyễn Xuân Hùng – Trường Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh (HUTECH); GS Nguyễn Đình Đức – Đại Học Quốc Gia Hà Nội; PGS Lê Hoàng Sơn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội; Giáo sư Hoàng Tụy (đã mất) – Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; GS Nguyễn Bá Ân – Viện Vật Lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Những kết quả đáng tự hào này tiếp tục khẳng định vị thế của các nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cộng đồng khoa học quốc tế. Đây cũng là thành quả đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học - khoa học công nghệ của Việt Nam, hội nhập mạnh mẽ với trình độ và các hướng nghiên cứu tiên tiến của thế giới.

TTXVN