Theo đó, kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng zalo sẽ vận hành chính thức từ ngày 10-2-2023 qua tài khoản “Phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội”.

Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng zalo nhằm thực hiện mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến cơ sở mà Hà Nội đã đề ra.

leftcenterrightdel

Hà Nội sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng zalo.  Ảnh minh họa: Moha.gov.vn

UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn đơn vị; tổ chức công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung kiến nghị phản ánh qua ứng dụng zalo; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về hành chính được gửi đến thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị theo quy định.

Văn phòng UBND thành phố chủ trì vận hành kỹ thuật, bảo đảm kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua zalo kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị tại trụ sở UBND thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật theo quy định; kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị hiện đang vận hành trên hạ tầng kỹ thuật tại trụ sở UBND thành phố tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời đưa vào đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính hàng năm tại các cơ quan, đơn vị.

VIỆT CHUNG