Cụ thể, nhằm mở rộng kênh tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân, doanh nghiệp “Dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị” góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Văn phòng UBND TP Hà Nội mở kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên nền tảng mạng xã hội Zalo.

Qua nền tảng Zalo, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

leftcenterrightdel

Trong tháng 9-2022, Hà Nội sẽ có kênh Zalo tiếp nhận phản ánh về chất lượng hành chính công,

trong đó có thái độ, hành vi của cán bộ và công chức.

Kênh thông tin tiếp nhận này sẽ được tích hợp, kết nối với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia để đồng bộ dữ liệu, thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý thuận tiện, đúng quy định.

Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết thêm, kênh thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo được thực hiện đơn giản, thuận tiện, có các tính năng thân thiện với người dùng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, thao tác, thực hiện gửi phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng.

Người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố dễ dàng, thuận tiện.

Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ công chức khi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo đảm bảo kịp thời, nhanh chóng điều chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị.

Hiện tại, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã hoàn thành biểu mẫu để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên ứng dụng Zalo; Số hóa biểu mẫu và triển khai thực hiện tính năng tiếp nhận trên ứng dụng... Hệ thống sẽ được đảm bảo kết nối thông suốt, ổn định và an toàn, bảo mật thông tin của người dân phản ánh.

Sau khi phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết, kết quả được thông báo tới người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị (thông qua cơ sở dữ liệu phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND Thành phố kết nối với ứng dụng Zalo).

Kênh thông tin tiếp nhận qua Zalo sẽ được vận hành và khai thác, sử dụng ngay trong tháng 9-2022...

NGỌC HUY