Thông tư có hướng dẫn, quy định một số điểm mới nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức; hướng dẫn cụ thể về cách làm, phương pháp xây dựng, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Chính phủ. Trong đó, có quy định 5 phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là phương pháp thống kê, tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp tiêu chuẩn; phương pháp phân tích thực nghiệm; phương pháp tổng hợp.

Việc ban hành Thông tư nhằm khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, lúng túng của các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí trong thời gian qua về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Thông tư cũng cung cấp cơ sở lý luận, phương pháp, trình tự thống nhất trong việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

leftcenterrightdel
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại tỉnh Hà Giang. Ảnh: TUẤN HUY. 

Bên cạnh đó, thông tư là cơ sở cho các bộ, ngành và địa phương, cơ quan báo chí xây dựng định mức và phương án giá theo trách nhiệm quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc ban hành Thông tư sẽ tạo điều kiện để thực hiện các định mức đã được cơ quan báo chí xây dựng, được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Thông tư đã quy định các điều khoản phù hợp để các cơ quan báo chí có cơ sở để chuyển tiếp việc thực hiện đặt hàng trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được xây dựng, quyết định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-8-2024.

HOÀNG CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.