Diễn văn tại buổi gặp mặt cho thấy: Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, người cao tuổi có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn quan tâm sâu sắc đến người cao tuổi. Ngày 6-6-1941, ngay sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người chỉ rõ: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất phụ lão cứu. Đất nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo…”.

leftcenterrightdel
Văn nghệ chào mừng chương trình gặp mặt. 

Nhìn lại chặng đường 81 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân cả nước tích cực tham gia nhiều phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Lớp lớp các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã nối tiếp nhau chiến đấu, lao động, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc tô thắm thêm truyền thống “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định: Tiếp nối truyền thống cao đẹp của người cao tuổi Việt Nam, thời gian qua, tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp luôn đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín người cao tuổi đóng góp vào công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.  

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục đẩy mạnh, đồng bộ công tác người cao tuổi trên cả 3 lĩnh vực: Bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (theo đúng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng); xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, tập hợp hội viên đạt tỷ lệ cao nhất; chú trọng chất lượng hoạt động của Hội, tạo niềm tin, uy tín và lan tỏa sâu rộng kịp thời đến các địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH