Để bảo đảm cấp điện phục vụ kỳ thi, EVNCPC đã yêu cầu các công ty Điện lực 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện phục vụ tốt kỳ thi: Cấp điện các địa điểm ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố; các điểm tổ chức coi thi, chấm.

Trong đó, riêng với các địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố thông báo, EVNCPC bảo đảm cấp điện liên tục 24/24 giờ.

leftcenterrightdel

Tăng cường máy phát dự phòng bảo đảm cấp điện cho các điểm thi.

Được biết, địa bàn 13 tỉnh, thành phố EVNCPC quản lý cung ứng điện có 422 điểm thi, trong đó các địa phương có số điểm thi nhiều nhất là Quảng Nam (55 điểm), Bình Định (43 điểm) và Gia Lai (40 điểm).

Ông Phạm Bá Hùng, Trưởng ban Kỹ thuật EVNCPC cho biết, để đáp ứng yêu cầu đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi, EVNCPC đã chỉ đạo tổ chức trực tăng cường xử lý sự cố, sửa chữa điện tại các Tổ thao tác lưu động, Đội quản lý vận hành, Đội sửa chữa nóng… trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6-7 đến hết ngày 9-7, EVNCPC yêu cầu không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng, để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ công tác.

Tin, ảnh: THÀNH NAM