Cụ thể, đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội là Trưởng ban Chỉ đạo, phụ trách chung, chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn là Phó trưởng ban Thường trực, thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông là Phó ban Chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư phục vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

leftcenterrightdel
Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội sẽ đẩy nhanh quá trình thay thế và cải tạo các chung cư cũ tồn tại trên địa bàn thành phố. 

Phó chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên là Phó trưởng ban, chỉ đạo các Ban HĐND thành phố tham gia trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thẩm tra các Đề án, đề xuất của UBND thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải là Phó trưởng ban, chỉ đạo thực hiện bố trí ngân sách nhà nước thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tạo lập quỹ nhà tạm cư, giải phóng mặt bằng; nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định...

Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương có nhà chung cư cũ chủ trì xây dựng, ban hành các kế hoạch về kiểm tra, giám sát, quản lý, xử lý trật tự xây dựng tại các nhà chung cư cũ trên địa bàn; tổ chức di dời các chủ sở hữu, chủ sử dụng ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng; chủ trì tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ năng lực các nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; tổ chức lấy ý kiến lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường...

Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động số 02-KH/BCĐ nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư, chỉnh trang, tái thiết đô thị, góp phần phát triển đô thị và kinh tế đô thị toàn TP trong giai đoạn tới.

Kế hoạch hành động nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xác định tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP; xây dựng quy trình, phương pháp, giải pháp và chính sách hiệu quả, đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật hiện hành có liên quan, làm cơ sở pháp lý, công cụ thực hiện, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư, chỉnh trang, tái thiết đô thị, góp phần phát triển đô thị và kinh tế đô thị toàn TP trong giai đoạn tới.

Tin, ảnh: NGỌC HUY