Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2016 - 2021), kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ II, bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ III (2021 - 2026) và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam, trong suốt 10 năm qua, đặc biệt là từ năm 2016 trở lại đây, nhờ kiện toàn bộ máy theo hướng tích cực và hiệu quả, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã phát triển nhanh và bền vững, đạt nhiều thành tựu rất đáng tự hào.

Với lực lượng hội viên mạnh, có nhiều nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau cả lĩnh vực Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội và các nền kinh tế, nên công tác tư vấn, phản biện xã hội của Hội trong nhiệm kỳ II đã đóng góp hiệu quả trong quá trình xây dựng các chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ và bình đẳng giới.

leftcenterrightdel
Các nữ đại biểu tại Đại hội 

Tiếp theo những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, theo lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam, trong nhiệm kỳ tới (2021-2026), Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục tập hợp đoàn kết các nữ trí thức, phát huy sức mạnh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước, khơi dậy khát vọng cống hiến của nữ trí thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, nhấn vào các nội dung nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số…

Tin, ảnh: AN AN