Thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ đã tổ chức quán triệt học tập sâu rộng đến chi hội, hội viên. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong cán bộ, đảng viên, hội viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn Hội không có cán bộ, hội viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; giữ vững sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết. 

Qua đánh giá, hầu hết hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố đều phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong, gương mẫu, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh đoàn kết, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái, nhất là hoạt động tình nghĩa trong hội viên; tích cực chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh thành phố đã nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” điển hình, tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc như: Câu lạc bộ “6 không”; mô hình “Đồng cảm và sẻ chia”, “Hũ gạo đồng đội”…

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết của Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ. 

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị, xã hội đối với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh trong tình hình mới. 

Đặc biệt, cần tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” điển hình, tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.  

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đồng thời nhấn mạnh, cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo đảm sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.