leftcenterrightdel
Hỗ trợ cây, con giống để người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế. 

Hiệp định vay số 3499 -VIE (SF) là thỏa thuận giữa Việt Nam và ADB ký ngày 4-5-2017 với trị giá khoản vay là 76,84 triệu SDR cho các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo đó, gia hạn thời gian kết thúc giải ngân để các tỉnh được tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay ADB ưu đãi và hoàn thành dự án.

Dự án nhằm mục tiêu cải thiện các kết nối giao thông tại 5 tỉnh thuộc dự án để thúc đẩy phát triển thương mại, kinh doanh nông nghiệp và các tiềm năng khác, hướng đến một khu vực tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.