Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 100 đồng chí là cán bộ đoàn cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận. Trong 1 ngày, tại lớp học, học viên được bồi dưỡng các nội dung: Những quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; nghiệp vụ và kỹ năng quản lý nhà nước về thanh niên; việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên …

leftcenterrightdel
Cán bộ Tỉnh đoàn Bình Thuận trao đổi tại buổi bồi dưỡng. 
leftcenterrightdel
Báo cáo viên trao đổi, thảo luận cùng học viên tại lớp bồi dưỡng. 

Trong bồi dưỡng, các báo cáo viên kết hợp giới thiệu kiến thức cơ bản và thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác quản lý thanh niên, phát huy vai trò thanh niên hiện nay ở địa phương để làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, cần giải quyết. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, cán bộ đoàn trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở địa phương nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh Bình Thuận nói riêng phát triển toàn diện, tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỈNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.