Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận bàn giao nhà mái ấm cho phụ nữ nghèo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận bàn giao nhà mái ấm cho phụ nữ nghèo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận giúp dân làm đường bê tông

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận giúp dân làm đường bê tông