Tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bình Thuận

Tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bình Thuận

Trực thăng Trung đoàn 917 bay cứu hộ, cứu nạn người dân bị mất tích trên vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận

Trực thăng Trung đoàn 917 bay cứu hộ, cứu nạn người dân bị mất tích trên vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Tết quân - dân”

Tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Tết quân - dân”

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận bàn giao nhà mái ấm cho phụ nữ nghèo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận bàn giao nhà mái ấm cho phụ nữ nghèo