LLVT tỉnh Bình Thuận căng sức giúp dân chống hạn

LLVT tỉnh Bình Thuận căng sức giúp dân chống hạn

Tỉnh ủy Bình Thuận thăm, tặng quà gia đình các chiến sĩ Điện Biên

Tỉnh ủy Bình Thuận thăm, tặng quà gia đình các chiến sĩ Điện Biên