leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị đã phân tích, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm trên các nội dung: Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; kế hoạch, chương trình công tác năm 2023.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, địa phương; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước...

Qua đánh giá, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Nổi bật, diện tích gieo trồng, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu... tăng so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy được hiệu quả hoạt động...

Hội nghị làm việc đến hết ngày 9-1.

Tin, ảnh: SƠN TÙNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.