Chi nhánh Ven biển là đơn vị trực thuộc và là đại diện của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-QP ngày 2-5-1988 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chi nhánh có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên hai hướng độ bền nhiệt đới và sinh thái nhiệt đới, ứng dụng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ quốc phòng và dân sinh.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Như Hưng, Giám đốc Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đọc diễn văn kỷ niệm.

Trong những năm gần đây, quán triệt phương châm “Hợp tác, sáng tạo, hiệu quả, thực chất”, Chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, Chi nhánh đã chủ trì và tham gia thực hiện 138 nội dung đề tài, nhiệm vụ Ủy ban phối hợp, hơn 40 đề tài, nhiệm vụ các cấp riêng phía Việt Nam, có 127 bài báo khoa học, bài tham luận khoa học được đăng trên các tạp chí, hội thảo khoa học, trong đó có 82 bài trên các tạp chí quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế chiếm 64,6%. Nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu của Chi nhánh được đưa vào ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu là các đề tài về định hướng bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững các hệ sinh thái biển của hướng sinh thái nhiệt đới.

Bên cạnh hoạt động khoa học, công nghệ, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hành chính-quân sự, công tác hậu cần-kỹ thuật luôn được Chi nhánh quan tâm, chú trọng, góp phần xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, ổn định trong đơn vị.

leftcenterrightdel
Chi nhánh Ven biển vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích tiêu biểu của Chi nhánh trong suốt 35 năm qua. Đồng chí Tổng giám đốc yêu cầu trong thời gian tới, Chi nhánh cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu sinh thái, nhất là sinh thái biển, tập trung đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ, đề xuất được nhiều đề tài, nhiệm vụ, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế dân sinh, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng toàn diện của Chi nhánh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Chi nhánh Ven biển vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường.

Tin, ảnh: THÁI NHƯ QUỲNH