Tính đến tháng 9-2022, số tham gia bảo hiểm xã hội tại Khánh Hòa là 153.238 người (tổng số lực lượng lao động 557.152 người), đạt 27,5% lực lượng lao động. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ đạt 2,84% (15.812 người). Mặc dù con số này vượt so với mục tiêu 2,5% theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, song mong muốn của địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để ngày càng tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Lê Hùng Chính, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo kết quả hoạt động báo chí quý III. Theo đó, đã có gần 2.700 tin, bài của các cơ quan báo chí phản ánh về tỉnh Khánh Hòa. Nhìn chung các bài viết đã tuyên truyền, cũng như thông tin khá đầy đủ những mặt tích cực, cùng với hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và nhiều ý kiến, phản ánh của các tầng lớp nhân dân.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí.

Trong đó, một số bài viết đã đi sâu phân tích, kiến nghị các giải pháp để các địa phương, đơn vị nghiên cứu giải quyết, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chăm lo đời sống nhân dân. Qua phản ánh của báo chí, nhiều vấn đề đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, ngành chức năng rà soát, kiểm tra, xử lý.

Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN