Cụ thể: Trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR: Tối đa 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm; trường hợp thực hiện test nhanh tối đa 238.000 đồng/mẫu xét nghiệm. Dịch vụ này không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý.

Trong ngày 29-10, tại buổi tập huấn về phần mềm quản lý nhập cảnh để phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức, đại diện một số sở y tế các địa phương đã góp ý vào bản dự thảo quy trình nhập cảnh và giám sát cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang trong quá trình hoàn tất trước khi ký ban hành. Đồng thời, đề nghị đơn vị triển khai phần mềm quản lý nhập cảnh đơn giản, sớm hoàn thiện để các đơn vị thực hiện, đặc biệt là các cán bộ tại trung tâm y tế xã./.

HÀ VŨ