leftcenterrightdel

Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho công dân.

Trong thời gian cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã bảo đảm các điều kiện tốt nhất để công dân an tâm thực hiện cách ly. Qua 2 lần lấy mẫu xét nghiệm, 100% công dân đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, đảm bảo sức khỏe. 

leftcenterrightdel
Công dân hoàn thành cách ly trở về với gia đình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đề nghị các công dân sau khi về địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn của ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Tin, ảnh: THANH PHƯỚC