Theo đó, Long An sẽ trở thành thành viên thứ 130 của TPO, là điều kiện tốt để kết nối với các thành viên khác trong phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch. Đây còn là môi trường thuận lợi để tỉnh cập nhật những xu hướng, cơ chế, mô hình, chính sách mới trong quản lý, phát triển du lịch. Thời gian tới, tỉnh sẽ cung cấp các chuỗi giá trị cho ngành du lịch, những dịch vụ lữ hành, phát huy hiệu quả các khu du lịch, điểm du lịch hiện hữu và tận dụng lợi thế của việc gia nhập TPO để thúc đẩy, cho ra đời các sản phẩm du lịch mới, chú trọng loại hình du lịch nghỉ dưỡng.

THÀNH CHÂU