Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28-4-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình 1719. Cụ thể các đối tượng được thụ hưởng gồm:

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Báo Điện tử Đảng Cộng sản 

-Tỉnh, thành phố, huyện có xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi;

-Bản sắc văn hóa, di sản của các DTTS;

-Đồng bào các DTTS; nghệ nhân người DTTS;

-Cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc;

-Văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào DTTS;

-Lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS; thiết chế văn hóa cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi;

-Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

* Bạn đọc Vũ Thanh Sơn ở xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, hỏi: Nội dung thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới trong thực hiện Chương trình 1719 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình 1719. Cụ thể như sau:

a) Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại tập trung, thống nhất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS khu vực biên giới và công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

b) Lưu trữ và cung cấp dữ liệu thông tin đến các sở thông tin và truyền thông, UBND các huyện biên giới, các đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới, công an cấp huyện, công an cấp xã để phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới;

c) Duy trì, vận hành, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới;

d) Thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai thực hiện nhiệm vụ;

đ) Theo dõi, giám sát việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.