Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28-4-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình 1719). Cụ thể các đối tượng được thụ hưởng gồm:

- Nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào DTTS;

- Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng di dân tái định cư.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / Vietnam+ 

* Bạn đọc Nguyễn Đức Bình ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng hỏi: Hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình 1719 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 12 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình 1719. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa-xã hội, kiến thức về bảo đảm an ninh, trật tự cho đồng bào DTTS.

2. Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân, bao gồm các nội dung chính: Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến trên mạng internet; kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng; kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và các nội dung khác theo xu hướng phát triển công nghệ số; nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho nhân dân; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, cảnh giác với các thông tin giả, sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch nhằm vào vùng DTTS.

3. Các hoạt động khác hỗ trợ đồng bào DTTS phù hợp với mục tiêu Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình 1719.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.