* Bạn đọc Bùi Văn Hà ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, việc phân công bồi dưỡng kiến thức dân tộc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 42 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21-8-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30-6-2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Cụ thể như sau:

1. Học viện Dân tộc chủ trì tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 khi được giao nhiệm vụ.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các nhóm đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

3. UBND cấp tỉnh chủ trì tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 thuộc thẩm quyền quản lý.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.