Trả lời: Tại mục b, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức" quy định như sau:

Người DTTS, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Như vậy, khi thi tuyển công chức, bạn sẽ được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Nụ ở xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, hỏi:  Đề nghị tòa soạn cho biết, chế độ, chính sách đối với người dạy tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15-7-2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Cụ thể như sau:

a) Người dạy bảo đảm số giờ dạy theo định mức, trong đó có số tiết dạy tiếng DTTS từ 4 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên; từ 2 tiết/tuần dạy tiếng DTTS trở lên đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức lương cơ sở ngoài chế độ phụ cấp khác theo quy định. Không áp dụng chế độ phụ cấp này đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương đã được hưởng phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế;

b) Trường hợp người dạy tiếng DTTS có số tiết dạy vượt định mức quy định, số tiết dạy vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.