Đây là một trong những hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào Khơ Mú, đồng thời cũng là một nét đẹp văn hóa góp phần triển khai có hiệu quả Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

leftcenterrightdel
 Thầy cúng sắp lễ vật để chuẩn bị lễ cúng.
leftcenterrightdel
 Thầy cúng và người dân thực hiện nghi thức “gọi hồn lúa”.
leftcenterrightdel
 Sau khi cúng, lễ vật được chia cho dân bản để cùng uống rượu mừng.
leftcenterrightdel
 Lễ mừng lúa mới thu hút đông đảo người dân trong vùng và các địa phương lân cận.
leftcenterrightdel
Trò chơi đẩy gậy tại buổi lễ. 

 

ĐỨC DUẨN (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.