Kết nghĩa anh em là nghi lễ có ý nghĩa nhân văn, mang tính giáo dục cộng đồng, thể hiện lối sống hòa đồng của đồng bào Ê Đê

Ngày nay, trong các buôn làng trên địa bàn Tây Nguyên, đồng bào Ê Đê vẫn giữ gìn và lưu truyền lễ kết nghĩa anh em. Theo truyền thống của người Ê Đê, không phải ai cũng có thể kết nghĩa với nhau mà chỉ những người trong cùng một dòng họ mới được làm nghi lễ kết nghĩa anh em. Sau khi làm lễ kết nghĩa, không chỉ hai gia đình trở thành anh em một nhà, giúp nhau mọi việc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mà còn gắn kết mọi người trong cùng dòng họ đoàn kết xây dựng buôn làng ngày càng no ấm, giàu đẹp.

leftcenterrightdel
Trao vòng đồng cho người được kết nghĩa được xem là nghi thức linh thiêng. 
leftcenterrightdel
Đàn ông trong gia đình lau những ché rượu cần đã ủ lâu ngày chuẩn bị làm lễ cúng. 
leftcenterrightdel
Thầy cúng thực hiện các nghi thức của lễ kết nghĩa. 
leftcenterrightdel
Người thân, bà con trong buôn trao tay cần rượu, uống mừng hai người kết nghĩa thành anh em. 
leftcenterrightdel
 Các nghệ nhân đánh những bài chiêng trước, trong và sau các nghi thức cúng.

BẢO PHÚC (thực hiện)