Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Thường trực và Ban chấp hành các cấp hội, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội theo kế hoạch.

Nổi bật là chủ trì phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội; được các tầng lớp nhân dân và cựu chiến binh ghi nhận và đánh giá cao. Phát động Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu - sáng tạo - chung sức đồng lòng” và tổ chức tổng kết thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 các cấp.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và gợi mở giải pháp. Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2024, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, kịp thời giải quyết, định hướng tư tưởng, dư luận; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, gắn với tuyên truyền hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp.

Huy động mọi nguồn lực thực hiện và hưởng ứng Phong trào thi đua "xóa nhà dột nát, nhà tạm" cho cựu chiến binh và gia đình chính sách. Khai thác hiệu quả các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên cựu chiến binh và con cháu có thêm việc làm. Xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả, mô hình cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

leftcenterrightdel
Đại biểu các đơn vị ký kết giao ước thi đua tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động Phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát”; phấn đấu từ nay đến hết năm 2025, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 7.423 hộ hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.