Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6-4-2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành ngày 8-5-2024 (đã có hiệu lực).

Cụ thể như sau:

Trợ cấp xuất ngũ một lần

a) Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Cụ thể:

Trợ cấp xuất ngũ một lần = Số năm phục vụ tại ngũ x 2 tháng tiền lương cơ sở

Trường hợp có tháng lẻ tính như sau:

- Dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

- Từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở;

- Từ trên 6 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở.

b) Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng Giám định Y khoa Quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ; là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận; một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên); được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần theo quy định tại điểm a khoản này.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ

Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ kéo dài theo quy định, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm như sau:

a) Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

b) Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

 

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn Anh, nhập ngũ tháng 5-2014, xuất ngũ tháng 8-2016. Trợ cấp xuất ngũ một lần của đồng chí Nguyễn Văn Anh được hưởng như sau:

- Tổng thời gian phục vụ tại ngũ là 2 năm 4 tháng (28 tháng).

- Số năm phục vụ tại ngũ (2 năm): 2 năm = 4 tháng tiền lương cơ sở.

- Số tháng lẻ phục vụ tại ngũ (4 tháng) = 1 tháng tiền lương cơ sở.

Cộng = 5 tháng tiền lương cơ sở.

- Trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ: 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.