leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: VGP

Trả lời

Về nguyên tắc, để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo diện cựu chiến binh thì trước hết phải được xác nhận là cựu chiến binh.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12-12-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh thì việc xác nhận cựu chiến binh do cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn nơi cựu chiến binh đang cư trú chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xác nhận.

Trường hợp hồ sơ bị thất lạc, việc xác nhận là cựu chiến binh do cơ quan quân sự cấp xã nơi cựu chiến binh nhập ngũ phối hợp Hội Cựu chiến binh cùng cấp xem xét, xác minh lời khai và lập danh sách để Ủy ban nhân dân nơi nhập ngũ xác nhận.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông Nông Bảo Long liên hệ với cơ quan, tổ chức nói trên để được xem xét, giải quyết theo quy định.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.