leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: vov.vn 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 11, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu quy định: Các trường hợp quân nhân khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ khám bệnh, chữa bệnh thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định; phần chi phí còn lại do quân nhân tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Trường hợp quân nhân đi khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc được chuyển viện đúng tuyến mà tự chọn khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu riêng thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí trong phạm vi và mức hưởng theo quy định, phần chênh lệch giữa giá dịch vụ theo yêu cầu và mức hưởng quân nhân phải tự thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Trường hợp quân nhân tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng tự đi khám bệnh, chữa bệnh quy định. Phần chi phí chênh lệch giữa mức hưởng đúng quy định với tự đi khám bệnh, chữa bệnh và chênh lệch khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu với mức hưởng tự đi khám bệnh, chữa bệnh do quân nhân tự thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

CHUNG VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.