Tọa đàm Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Tọa đàm Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Phát huy vai trò của báo chí Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng