Đây là kết quả từ một trong 3 sáng tạo thiết thực của UBND phường 4 về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từ năm 2022 đến nay. Kết quả từ cách làm này đã được UBND quận Gò Vấp khen thưởng.

Theo đồng chí Hà Thị Kim Hoàng, Phó chủ tịch UBND phường 4, đạt kết quả trên là do cán bộ, công chức làm việc lâu năm, có kinh nghiệm, nắm chắc địa bàn, xác minh, giải quyết nhanh. Bên cạnh đó, UBND phường cũng chủ động kiểm tra, giám sát và tiếp thu góp ý của người dân, doanh nghiệp, đồng thời giao chỉ tiêu thi đua cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân, khơi dậy động lực, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Địa bàn quận 1 (TP Hồ Chí Minh) có gần 10.000 hộ kinh doanh, khối lượng hồ sơ phải giải quyết về chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, các loại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh rất lớn. Giải quyết vấn đề này, UBND quận 1 đã có giải pháp “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) để quản lý hộ kinh doanh theo thời gian, giúp người dân có thể nhìn thấy tổng thể số lượng hộ kinh doanh trên địa bàn, từ đó lựa chọn ngành, nghề kinh doanh phù hợp, hiệu quả; đồng thời kết nối với cơ quan chức năng giải quyết nhanh TTHC.

leftcenterrightdel
Giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường 4, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 

TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Dự báo tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 sẽ tiếp tục còn khó khăn. Vì vậy, thành phố xác định đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cải cách TTHC, nhân rộng các mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách TTHC” là một trong những động lực để thành phố phục hồi, phát triển nhanh, bền vững. Hiện thành phố có 1.793 TTHC đang áp dụng, trong đó có 1.418 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 207 TTHC giải quyết cấp huyện và còn lại thuộc cấp xã. Đẩy mạnh phong trào thi đua, thời gian qua, thành phố đề ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó coi trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả thực thi trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới thể chế nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả, công bố công khai, minh bạch bộ tiêu chí TTHC.

Thành phố đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh và xây dựng chính quyền điện tử tại thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động nội bộ; mở rộng trên nền tảng điện thoại thông minh. Các cấp cũng thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và tổ chức tốt các cuộc hội thảo nhằm khắc phục hạn chế, nhân rộng điển hình. Thành phố có chính sách khuyến khích, chế tài cụ thể nhằm phát huy cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh tình trạng thoái thác, né tránh trách nhiệm, nhất là những trường hợp thiếu bản lĩnh, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết chậm các TTHC.

Bằng những biện pháp cụ thể, từ năm 2022 đến nay, thành phố đã ban hành 2 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cơ quan thẩm quyền bãi bỏ 398 TTHC; ban hành 2 quyết định phê duyệt danh mục 403 TTHC, đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố; giải quyết hồ sơ đúng hạn chiếm 99,8% và chỉ có 0,18% hồ sơ quá hạn. Các hồ sơ quá hạn đã được cơ quan chức năng xin lỗi chiếm hơn 98%...    

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY