Với khẩu hiệu “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, tuần phim dự kiến tổ chức vào tháng 6 hoặc tháng 7, giới thiệu tới khán giả các tác phẩm đặc sắc đến từ nền điện ảnh của các quốc gia thành viên ASEAN. Tuần phim được tổ chức tại 3 thành phố lớn, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền, thực hiện mục tiêu chính trị, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN trong năm 2020; khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu truyền thống văn hóa.

 

VIỆT LAM