Đây là hoạt động tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973/27-1-2023).

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi lễ ký Hiệp định Paris về Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Đại lộ Kleber, ngày 27-1-1973. 

leftcenterrightdel
 Xoong quấy xi dùng để niêm phong bản Hiệp định. 
leftcenterrightdel
 Quyển sổ với hơn 10 nghìn chữ ký của nhân dân Cuba ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
leftcenterrightdel
Biển tên nước "Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam".

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia: II, III; Lưu trữ Bộ Ngoại giao, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, Lưu trữ Nga, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Ban Liên hợp quân sự - Trại Davis và một số nhân chứng của Hội nghị… đã khái quát về hoàn cảnh trong nước và quốc tế dẫn tới Hội nghị Paris; quá trình đàm phán, ký Hiệp định Paris, đồng thời cũng là sự thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Cuộc đàm phán tại Paris kéo dài gần 5 năm, trải qua 2 giai đoạn: Đàm phán 2 bên, từ ngày 13-5 đến ngày 31-10-1968: Phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh từ ngày 31-10-1968 và chấp nhận việc triệu tập hội nghị 4 bên với sự tham gia của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.

leftcenterrightdel
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Paris, Pháp, ngày 27-1-1973. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan triển lãm. 

Đàm phán 4 bên, từ ngày 25-1-1969 đến tháng 1-1973: Phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiên quyết đòi Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh, rút quân khỏi Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam. Hoa Kỳ muốn chấm dứt chiến tranh nhưng đòi miền Bắc và Hoa Kỳ cùng rút quân, đòi duy trì khu phi quân sự và duy trì chính quyền Sài Gòn.

Sau gần 5 năm với “201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 24 cuộc họp bí mật, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn, hàng trăm cuộc mít tinh ủng hộ Việt Nam”, ngày 27-1-1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết giữa các bên tham gia, là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là thắng lợi hết sức to lớn trên mặt trận ngoại giao, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Hoa Kỳ buộc phải rút quân về nước là điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Triển lãm là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm góp phần phát huy giá trị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ; góp phần bồi dưỡng, giáo dục tinh thần kiên cường, bất khuất, yêu nước, yêu độc lập tự do; ca ngợi và tự hào với truyền thống anh dũng đấu tranh giành độc lập trên mọi mặt trận của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN