Những bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng cung cấp được trưng bày trên 92 tấm pa nô khổ lớn trong triển lãm, cùng 110 bài thơ diễn ca của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hơn 20 năm qua.

TÚ NHI