Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thế kỷ 20

Đại tướng Nguyên Giáp - Danh tướng thế kỷ 20

Xây dựng khu công nghiệp xanh từ chỉ dạy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

​

Xây dựng khu công nghiệp xanh từ chỉ dạy của Đại tướng Nguyên Giáp

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương tri ân Đại tướng Nguyên Giáp

Triển lãm 30 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm 30 bức ảnh về Đại tướng Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của lòng dân

Đại tướng Nguyên Giáp - Vị tướng của lòng dân