Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Nguyên Giáp

Nhớ mãi những chỉ huấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhớ mãi những chỉ huấn của Đại tướng Nguyên Giáp

Đại tướng Lương Cường dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ

Đại tướng Lương Cường dâng hương, viếng Đại tướng Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ

Bộ tư lệnh Quân khu 2 dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ

Bộ tư lệnh Quân khu 2 dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân”

Tổng kết và trao giải cuộc thi “ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội dâng hương Đại tướng Nguyên Giáp

Rước và an vị tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Rước và an vị tượng thờ Đại tướng Nguyên Giáp