Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyên Giáp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Nguyên Giáp

Thượng tướng Lê Huy Vịnh dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thượng tướng Lê Huy Vịnh dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Đại tướng Nguyên Giáp với Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Nguyên Giáp

Nhớ mãi những chỉ huấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhớ mãi những chỉ huấn của Đại tướng Nguyên Giáp

Đại tướng Lương Cường dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ

Đại tướng Lương Cường dâng hương, viếng Đại tướng Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ

Bộ tư lệnh Quân khu 2 dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ

Bộ tư lệnh Quân khu 2 dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ