Triển lãm là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh, tri ân, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, chung tay cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh thắp nến tri ân giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: BTC

 

leftcenterrightdel
Thế hệ trẻ với hoạt động tri ân. Ảnh: BTC.

Triển lãm “75 năm đền ơn đáp nghĩa” được tổ chức với nhiều nội dung hoạt động như: Trưng bày “Toàn xã hội với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các triển lãm: “Công an nhân dân - 75 năm đền ơn đáp nghĩa”; “Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; “75 năm trọn vẹn nghĩa tình”.

Khu trưng bày “75 năm đền ơn, đáp nghĩa”, giới thiệu gần 100 tư liệu, hình ảnh thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng như: sự quan tâm, thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các pháp lệnh, nghị định, chỉ thị...của Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Đặc biệt, triển lãm “Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, do Bảo tàng Hậu Cần Quân đội thực hiện tập trung vào ba chủ đề: Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng; Sự đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện công tác chính sách “Hậu phương quân đội” trong Tổng cục Hậu cần.

Trong những ngày diễn ra triển lãm, còn có các chương trình giao lưu nghệ thuật “Đất nước”, “Nhớ về đồng đội’, “Uống nước nhớ nguồn”, “75 năm đền ơn đáp nghĩa”…sẽ góp phần tôn vinh, tri ân tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ Việt Nam...

KHÁNH HUYỀN