Ngày 15-6-2022, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Điện ảnh số 05/2002/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023.

Luật Điện ảnh năm 2022 đã kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều và quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2009. Luật Điện ảnh năm 2022 có nhiều điểm mới. Trong đó về phần khái niệm (Điều 3) đã kế thừa, sửa đổi, bổ sung các khái niệm, thuật ngữ quy định tại Luật Điện ảnh năm 2006 và bổ sung thuật ngữ “Công nghiệp điện ảnh”, “Phân loại phim”, “Phim Việt Nam”… 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị - hội thảo triển khai Luật Điện ảnh. 

Về chế độ ưu đãi đối với tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim Việt Nam (Điều 41), đây là nội dung hoàn toàn mới được quy định tại luật, nhằm thúc đẩy phát triển điện ảnh, du lịch và các ngành dịch vụ liên quan, hội nhập quốc tế. Do đây là chính sách mới nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan dự thảo văn bản trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi luật thuế nhằm thống nhất các quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

Trong Luật Điện ảnh năm 2022 nêu rõ về phát hành phim. Luật loại bỏ quy định phát hành phim là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho việc đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực phát hành phim. 

Về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, đây không phải là nội dung mới của luật, so với luật năm 2006, Luật Điện ảnh năm 2022 đã bổ sung và làm rõ thêm mục đích, ý nghĩa của quỹ, nguyên tắc hoạt động của quỹ nhằm nâng cao tính khả thi. 

Phát biểu tại hội nghị về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, một số đại biểu cho rằng, Nhà nước không nên đầu tư 100% kinh phí cho việc sản xuất phim bởi nếu làm như thế thì nhà sản xuất phim không quan tâm đến việc phát hành ra sao. Trong khi đó, đây là khâu quan trọng để phim đến với đông đảo công chúng.

Về Điều 4 của Luật Điện ảnh quy định về nguyên tắc hoạt động điện ảnh, nhiều ý kiến cho biết, quy định chưa cụ thể, còn chung chung.

Để bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Điện ảnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành các văn bản quy định chi tiết những nội dung được giao trong Luật để xây dựng 1 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và 4 Thông tư đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ 1-1-2023.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN