leftcenterrightdel

Hệ thống hồ, hào của Thành cổ Quảng Trị thuộc dự án tôn tạo. Ảnh: PHẠM QUYÊN 

Dự án triển khai gồm các hạng mục cụ thể: Gia cố kè bằng giải pháp mở rộng, bổ sung móng kè bê tông cốt thép; ốp lại toàn bộ bề mặt kè hiện có bằng đá hộc tự nhiên (được gia công làm phẳng bề mặt), mạch không lộ vữa liên kết; xây lại miệng cống thoát nước theo kiểu cuốn vòm. Văn bản cũng đề nghị rõ, trong quá trình tôn tạo, các đơn vị thực hiện dự án cần tính toán giảm kích thước móng bê tông cốt thép để tránh gây ảnh hưởng về thẩm mỹ, cảnh quan chung khu vực thành cổ.

PHẠM QUÝ