leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới, biển, đảo giai đoạn 2017-2022”, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nêu rõ, thông qua chương trình đã tạo diện mạo mới cho đời sống VHTTDL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển, đảo; hai cơ quan đã phối hợp triển khai các hoạt động VHTTDL và gia đình vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình quân dân.

Hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong việc xây dựng đề án, chính sách liên quan đến công tác dân tộc; công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực VHTTDL vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được chú trọng và triển khai liên tục; phối hợp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho quân dân biên giới…

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện của hai cơ quan cũng đã ý kiến tham luận về công tác phối hợp. Bên cạnh những kết quả, còn có một số hạn chế, như: Một số đơn vị chưa thực sự chủ động, đề xuất các hoạt động phối hợp cụ thể để triển khai chương trình đạt hiệu quả; nguồn kinh phí dành cho hoạt động còn thấp; công tác xã hội hóa các hoạt động VHTTDL trên địa bàn vùng miền núi và dân tộc thiểu số rất khó khăn…

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhận định, chương trình đã tạo diện mạo mới cho đời sống VHTTDL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2023-2028”.

leftcenterrightdel
 Hội nghị thu hút những đóng góp ý kiến của hai cơ quan để Chương trình phối hợp lan tỏa và đi vào chiều sâu.

Dự thảo ký kết Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2023-2028 giữa Bộ VHTTDL và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng với 4 lĩnh vực: VHTTDL và gia đình, được bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc nêu rõ: Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa; tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc khu vực biên giới là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước;...

HÀ ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.