Theo Trung tá Trần Thị Sâm, Phó giám đốc Bảo tàng Hậu cần (Tổng cục Hậu cần), tại đây, Bảo tàng Hậu cần trưng bày gần 300 ảnh, hiện vật, tài liệu quý giới thiệu khái quát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy, Hội đồng cung cấp mặt trận và Tổng cục Cung cấp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định của ngành Cung cấp (nay là ngành Hậu cần Quân đội) vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trung tá Trần Thị Sâm, Phó giám đốc Bảo tàng Hậu cần giới thiệu với khách tham quan về hình ảnh, hiện vật trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nội dung trưng bày gồm có 3 phần chính. Phần một: Quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Phần hai: Bảo đảm hậu cần cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Phần ba: Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ được tiếp nối và phát huy giá trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Là người trực tiếp trưng bày, giới thiệu về trưng bày “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”, Trung tá QNCN Lưu Thị Vân, nhân viên Bảo tàng Hậu cần cho biết: “Trưng bày mở cửa đón tiếp công chúng từ ngày 26-4-2024 đến hết ngày 7-5-2024. Sau 10 ngày mở cửa, trung bình mỗi ngày, chúng tôi đón tiếp, giới thiệu cho khoảng gần 10.000 lượt khách tham quan. Điều đặc biệt là, khách tham quan với nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có cả khách là người nước ngoài rất quan tâm”.

Có thể nói, những hình ảnh, hiện vật  tiêu biểu được trưng bày đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hậu cần và ngành Hậu cần Quân đội trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản hùng ca bất hủ được trao truyền cho muôn đời sau, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: LƯƠNG THẢO

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.