leftcenterrightdel
Các sinh viên Lào, Campuchia tham gia hành trình “Theo dòng lịch sử-Biệt động Sài Gòn". 

Tham gia hành trình, sinh viên Lào, Campuchia được tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử là địa điểm hoạt động cách mạng của lực lượng Biệt động Sài Gòn trước đây như: Hầm vũ khí Biệt động Sài Gòn, hộp thư bí mật, hầm nổi Biệt động Sài Gòn, bảo tàng Biệt động Sài Gòn... Thông qua hành trình tạo môi trường cho sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm, tìm hiểu các di tích "địa chỉ đỏ" trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và hiểu hơn về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ. Đồng thời, giúp các gia đình Việt Nam đang nhận đỡ đầu sinh viên Lào, Campuchia thắt chặt thêm tình cảm, giới thiệu về truyền thống quý báu của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Tin, ảnh: BÍCH TRÂM